بستن
چند قدم تا آرکپچا
برای فعال سازی آرکپچا تنها کافیست چهار مرحله ساده را طی کنید.
مراحل را قدم به قدم پیش برید تا آرکپچا را به وب‌سایت خود اضافه کنید.
ثبت نام کنید
اطلاعات اولیه خود را وارد کنید
و ایمیل حساب کاربری را تایید کنید.